2020 Malulen Emekli Olursam Ne Kadar Maaş Alırım?

Yorumlar · 1220 Görüntülenme

2020 yılında malulen emekli olan kişin maaşı, ortalama 971 TL civarında olmaktadır. Ancak sigortalıdan sigortalıya değişen bir tutardır.

Malulen emekli olan kişilerin emekli aylıklarını kontrol edebilmeleri için https://www.turkiye.gov.tr adresine girmeleri gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden yapılabilecek olan işlemler içerisinden sigorta koluna göre aylık bilgisi seçilmelidir.

Malulen Emeklilik Nedir ve Hangi Kanun Kapsamındadır?

Malulen emeklilik; ciddi sağlık sorunu yaşayan, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybetmiş olan kişinin mağdur olmaması emekli edilmesi ve belirli bir aylık bağlanması durumudur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında şartları açıklanmaktadır.

Malulen Emeklilik Aylığı Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?

Malulen emeklilik aylığı için koşullar aşağıda verilmiştir:

 • En az 10 yıllık bir sigortalılık süresine sahip olması gerekmektedir.
 • Bağlı olduğu sigorta kolundan en 1.800 prim günü ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
 • İşten ayrılışının maluliyet nedeni ile olduğunun belgelenmesi istenmektedir.
 • Malul aylığı almak için başvuracak olan kişinin en az %60 oranında iş gücünden yoksun olması talep edilmektedir.
 • Başvuru sahibinin geçmiş pirim borcunun olmaması istenmektedir.
 • Hali hazırda kuruma yapılmış bir başvurusunun olması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Aylığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Malulen emeklilik maaşı evrakları kamu çalışanlarına, özel sektör çalışanlarına ve kendi işini yapanlara göre değişiklik göstermek ile beraber bu belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Başvuru sahibinin işvereninin yazdığı dilekçe gerekmektedir.
 • Tahsis talep belgesi istenmektedir.
 • Beyan taahhüt belgesi talep edilmektedir.
 • İşverenin yaptığı işten çıkış işlemini belgeleyen, sigortalı işten çıkış bildirgesi istenmektedir.
 • Malulen emeklilik sevk onayı talep edilmektedir.
 • Maluliyeti onaylayabilmek için sağlık kurulu raporu gereklidir.
 • Malulen Emeklilik İçin Sağlık Raporu Alınabilecek Olan Kurumlar Hangileridir?
 • Maluliyet onayı için sağlık raporu veren kurumlara bakıldığında; tam teşekküllü bir kurumdan raporun alınması gereklidir. Bu raporda iş gücü kaybının açık bir şekilde belirtilmesi istenmektedir.
 • Alınan raporun en kısa süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ulaştırılması gereklidir.

Sağlık kurulu raporu alınabilecek olan sağlık kuruluşları ise aşağıdaki gibidir:

 • Eğitim ve araştırma hastanesine giderek sağlık kurulu raporu alınabilmektedir.
 • Üniversite hastanesinden sağlık raporu alınabilmektedir.
 • Malulen emeklilik için sağlık raporu veren kurumlar arasında devlet hastaneleri de bulunmaktadır.
 • Malulen Emeklilik Maaşı Başvurusu Hangi Kurumlara Yapılır?
 • Malulen emeklilik aylığı başvuru kurumları aşağıda belirtilmiştir:

Çalışılan iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun il veya ilçe müdürlüğüne gerekli belgeler ile beraber başvuruda bulunulabilmektedir.

 • Sosyal Güvenlik Kurumu merkezi başvuruları kabul etmektedir.
 • Malulen Emeklilik Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Malulen emeklilik maaşı başvurusu için öncelikle kişiden istenen belgelerin bir araya toplanması gereklidir. Malulen emeklilik koşullarını sağlayan, yeterli iş gücüne sahip olmayan vatandaşların; malulen emeklilik aylığı alabilmek için dilekçe yazmaları istenmektedir. Belgeler ve dilekçe ile beraber de Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güven Kurumu merkezine gidilmelidir. Ardından başvuru işlemleri kurumdaki görevli yardımı ile başlatılmalıdır.

Kurumdaki görevli başvuru sahibini bir sağlık kuruluşuna sevk etmektedir. Bu sağlık kuruluşundan ise malulen emekli olmaya uygun olunduğuna dair bir sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Alınan raporun ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi gereklidir. Belgelerin tamamlanması ile beraber kurum tarafından başvuru incelemesi yapılmaktadır. Değerlendirme sonucunun olumlu veya olumsuz çıkması fark etmeksizin, sonuç başvuru sahibinin işverenine bildirilmektedir.

Ardından sonuç kişiye tebliğ edilmektedir ve gerekli koşulların sağlanmış olması durumunda malulen emekli olunabilmektedir. Kamu çalışanlarının bağlı oldukları kurum aracılığı ile başvuru işlemlerini başlatmaları gereklidir.

Malulen Emeklilik Başvurusu Yapılabilecek Olan Hastalıklar Nelerdir?


Malulen emeklilik hakkı veren hastalıklar şu şekildedir:

 • Ölümcül düzeydeki kanser hastalarının malulen emekli olabilme durumları bulunmaktadır.
 • İleri derece epilepsi hastaları malulen emeklilik başvurusu yapabilmektedirler.
 • Şizofreni ve bipolar bozukluk gibi yüksek mental rahatsızlıklara sahip kişilerin malulen emeklilik başvuru hakkı vardır.
 • El, kol, bacak gibi herhangi bir organın kaybı üzerine malulen emekli olunabilmektedir.
 • Malulen emekli olabilecek kişiler arasında, ileri derecede görme bozukluğu olan kişiler vardır.
 • Tüberküloz, verem ve AIDS gibi hastalıkların sahipleri malulen emekli olabilmektedirler.
 • Yüksek derecede akciğer, böbrek, kalp ve benzeri organ yetmezliği yaşayan vatandaşlar; malulen emeklilik başvurusu yapabilmektedirler.
 • Yukarıda sayılan hastalıklar haricinde; kişinin çalışma hayatına doğrudan etki edecek olan bir rahatsızlığının ortaya çıkması durumunda, bu rahatsızlık da malulen emeklilik için neden olarak gösterilebilecek bir hastalık olmaktadır.


Malulen Emeklilik Maaşının Kesildiği Durumlar Nelerdir?


Malulen emeklilik maaşının kesildiği haller aşağıda açıklanmıştır:

 • Malulen emekli olmuş olan bir kişinin eğer malullük durumunun bitmiş olduğu belgelenir ise; bu durumda aylığı da kesilmektedir.
 • Malulen emeklilik aylığı alan bir kişinin sigortalı olarak işe başlamış olması halinde; malullük aylığı kesilmektedir.
 • Geçirilen hastalığın iş gücüne etki oranı eğer %60’ın altına düşmüş ise; malulen emeklilik maaşı kesilmektedir.
 • Malulen emeklilik maaşının kesilmesine neden olan durumların kurul tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir. Haksız yere aylığının kesildiğini düşünen kişilerin ise; yargı yolu ile bu iddialarının peşini arama hakları bulunmaktadır. Resmi kurul raporuna göre malullük şartlarının kaybedilmiş olması belgelenir ise; bu durumda kişinin tekrar başvuruda bulunabilme şartı da olmamaktadır.

Hastalıklara Göre Malul Aylığı Süresi Ne Kadardır?


Hastalıklara bağlı olarak malul maaş süresine bakıldığında; tanı koyulmuş olan hastalıklarda 12 ay ile 24 ay arasında malul aylığı bağlanabilmektedir. Kişinin kendisine hastalık tanısı konduktan sonraki bir yıl içerisinde ilgili hastalık üzerinden malullük raporu alması gereklidir. Kanser hastalarının 18 ay, kemik iliği nakli yapılanların 12 ay, kan kanseri tedavisi görenlerin 24 ay, verem hastalarının 24 ay malul aylığı alma hakları vardır.

Malulen Emekli Maaşı Hesaplaması Nasıl Yapılmaktadır?


Malulen emekli aylığı hesaplaması yapılırken; bu hesaplama sigorta süresi ve sigorta prim gün sayısı üzerinden yapılmaktadır. Sigorta süresinin en az 10 yıl olması gerekirken; prim gün sayısı olarak da 90 bin baz alınarak hesaplama yapılmaktadır. 90 binden daha az prim günü olanlar 90 bin, daha fazla prim günü olanlar ise prim gün sayısı üzerinden aylık hesaplamasına tabi tutulmaktadırlar.

Malulen Emekli Aylık Bağlama Oranı Nasıl Hesaplanmaktadır?


Malullük maaşının bağlama oranı hesaplanırken; çalışma gücündeki kayıp oranı ile toplam prim ödeme gün sayısının çarpılması gereklidir. Ardından çıkan sonuç %60’a bölünmelidir. Bu hesaplama sadece malullük aylığı koşullarını sağlayanlar için yapılmaktadır.

Malulen Emeklilik Aylığı Ne Kadar Bağlanmaktadır?


Malulen emekli olanların aldıkları aylık tutarı; bağlı oldukları sigorta koluna, ödenen sigorta prim gün sayısına, sigortalılık günlerine göre değişiklik göstermektedir. Sigorta kollarına göre ortalama aylık tutarları ise şunlardır:

4A ve 4B mensupları; 850 TL ile 1.000 TL arasında maaş almaktadırlar.
Tarım çalışanı olan Bağ-Kurlular; 600 TL ile 800 TL aylık almaktadırlar.
4C’ye ödenen malullük aylıkları; 1.800 TL ile 2.000 TL arasında olmaktadır.

Yorumlar